U_groen.png

Openbare school voor speciaal onderwijs

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Groningen.

 

De VSO afdeling aan de Radiumstraat heeft sinds schooljaar 2019-2020 een nieuw schoolgebouw en heet vanaf nu VSO Dunk.

 

De letters van de naam staan voor Durven, Uitdagingen, Nieuwe Kansen.

Lees meer >
U_groen.png

Toeleiding naar wonen, werken en recreëren

Eén van de belangrijke kenmerken van ons onderwijs is de gefaseerde toeleiding naar het latere wonen, werken en recreëren.

 

Door middel van onderwijs binnen en buiten de school (stages en arbeidstraining) wordt gestreefd naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving