WAvL_1000 (38).jpg

Arbeidstoeleiding

De school is verantwoordelijk voor de uitstroom van haar leerlingen. Zij brengen tijdig in beeld wat de mogelijkheden van de leerling zijn. Samen met alle betrokkenen wordt er een plan gemaakt dat het traject beschrijft van school naar werk.

 

 

Arbeidstraining 

Om de stap van onderwijs naar arbeid  zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten bieden  veel VSO scholen arbeidstraining. Onder begeleiding van een docent van school werken de jongeren mee in een bedrijf.  De jongeren worden zoveel mogelijk gekoppeld aan reguliere werknemers.

Deze arbeidstraining  is gericht op:  

  • het ervaren wat arbeid inhoudt

  • het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

  • het leren samenwerken met anderen

  • het aanleren van specifieke vaardigheden

  • het versterken van het keuzeproces met betrekking tot het bepalen van de loopbaan richting

 

Stage

Bij een externe stage lopen leerlingen zelfstandig stage buiten de school. Leerlingen leren te functioneren als een ‘echte’ werknemer, leren vakspecifieke vaardigheden en ontwikkelen een professionele werkhouding. Een stagedocent begeleidt de leerlingen onder meer door regelmatig gesprekken te voeren met de leerling en de stagelocatie. De externe stage kan in het bedrijfsleven plaatsvinden, maar ook in een vorm van dagbesteding. Dit is afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.