VSO_Dunk_31mei2020 (8).jpg

Bestuur

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO Dunk) voor zeer moeilijk lerende kinderen. De school wordt bezocht door leerlingen met een cluster 3 indicatie uit de stad Groningen en de regio. 


Het bestuur van de school wordt gevormd door O2G2, Openbaar Onderwijs Groep Groningen.

O2G2

O2G2

>>> lees meer over O2G2

 

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolgids en schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot sponsoring.

 

Tien organisaties, waaronder de besturenorganisaties (PO Raad en VO Raad) en het ministerie van onderwijs, hebben in 2015 een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs.