bladvegen.jpg

Diplomering 

Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 hebben leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding, recht om hun schoolloopbaan af te kunnen ronden met een schooldiploma. Dit schooldiploma geeft onze leerlingen de erkenning die zij verdienen en zorgt voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Met het schooldiploma kunnen de leerlingen aantonen welke resultaten zij tijdens hun schoolloopbaan hebben behaald en het voortgezet onderwijs afronden.   

  

Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs. De waarde zit in de resultaten die de leerling behaalt, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de arbeidsmarkt.  

 

Voor de voorwaarden en de werkwijze rondom de diplomering verwijzen wij u naar het examenreglement.

Reglement diplomering VSO Dunk arbeidsmarktgericht

>>> Download PDF

Reglement diplomering VSO Dunk dagbesteding

>>> Download PDF