1900_WAvL_VSO_Gids1516_3272.jpg

Kennismaking & aanmelding

Indien u overweegt om uw zoon/dochter aan te melden op VSO Dunk kunt u voor meer informatie contact opnemen met ons. U bent vanzelfsprekend van harte welkom voor een bezoek en een kennismakingsgesprek. Indien er een leerling wordt aangemeld voor het Maatwerktraject nemen de orthopedagoog en de betrokken IB-er de aanmelding voor hun rekening.

 

Wilt u uw zoon/dochter plaatsen op onze afdeling, dan moet een aanmeldingsprocedure worden gestart om een indicatie voor onze school te krijgen. Bij de indicering speelt het Samenwerkingsverband VO een rol. Hoe e.e.a. werkt kunnen wij u vertellen.

De indicatie leidt tot een Toelaatbaarheidsverklaring. Zodra de Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon/dochter geplaatst worden op VSO Dunk.