vso_dunk_11juni2020 (82).jpg

Europees Sociaal Fonds

ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een subsidie die als doel heeft leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter te laten doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs. De subsidie gaat naar projecten waarbij leerlingen praktijkervaring opdoen. 
 

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds.
Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.
Wij zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van Leren op Locatie en van (externe) branchegerichte cursussen