VSO_Dunk_31mei2020 (38).jpg

Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. De MR zet zich in voor een veilige leeromgeving en een prettig werkklimaat. Dit wordt gedaan op basis van de visie dat een goede samenwerking binnen en tussen alle geledingen een voorwaarde is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht.

 

De MR bestaat uit drie personeelsleden en vier ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunt u als ouder bijwonen. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de agenda op de website.

 

MR leden:

Ouders:

Ronald Bos (voorzitter)

Jantien Lagerweij

Marjan Alberts

Daan Smit

 

Personeel:

Feiko Bosboom

Marga van der Veen