vso_dunk_11juni2020%20(56)_edited.jpg

Schoolondersteuningsprofiel

Inleiding De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor speciaal onderwijs en valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Tevens maakt de school deel uit van het Specialistisch Onderwijs Instituut afgekort als SOI. Binnen het SOI werken 4 scholen voor speciaal (basis) onderwijs en een praktijkschool nauw samen onder leiding van algemeen directeur H. Bal.

 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) “Zo werken wij” staat beschreven hoe wij het onderwijs en de leerlingenzorg op onze school vormgeven. Het SOP is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in de omgeving en de context van de school die van invloed zijn op het functioneren van de school.

 

De afdelingen SO en VSO voldoen aan de basiskwaliteit volgens de normen de inspectie. (kwalitatieve onderzoeken in 2015 voor beide afdelingen en voor de VSO en een aanvullend thema onderzoek in 2018)

 

Het SOP geeft aan het bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan vorm geven. Welke extra zorg en ondersteuning kan er geboden worden naast het reguliere aanbod. Ook geven we in het SOP de grenzen van ons onderwijs aan. Bij sommige leerlingen is de onderwijszorgvraag dermate complex dat de school hier geen goed aanbod voor kan verzorgen. Het SOP is tot stand gekomen onder leiding van de directie van de school. Met vriendelijke groeten, Teams (V)SO