1900_WAvL_VSO_Gids1516_3212.jpg

Onderwijsorganisatie

We werken met groepen opgebouwd naar leeftijd. Wel blijven we goed kijken naar de leerontwikkeling en de route van de leerling en kunnen we op basis van deze ontwikkeling en in overleg met leerling en ouders soms de beslissing maken om voor een andere klas te kiezen.

De opbouw van de groepen is als volgt


Brugklassen

12 – 14 jaar


Oriëntatieklassen

14 – 16 jaar


Praktijk/stageklassen

17 – maximaal 20 jaar

 

We koppelen het onderwijs zoveel mogelijk aan de context en de maatschappij. Dit doen we via bedrijvenbezoeken, arbeidstrainingen en stages.

De bedrijven bezoeken doen we met de hele groep. Dit doen we in de brugklas.
Arbeidstraining doen we op verschillende plekken zoals supermarkten, HanzeHogeschool, bouwmarkt. Er gaat een klein groepje met een begeleider van school naar de werkplek en daar wordt meegewerkt binnen het bedrijf.

Dit gebeurt vanaf de oriëntatieklas.