vso_archief (2).jpg

Pestprotocol schoolveiligheidsplan 

Het welbevinden van de leerlingen is de basis voor leren.
Een veilige leeromgeving, zowel in en rond de afdeling is voor alle leerlingen van belang.


Het is vanzelfsprekend dat de school veilig is, want alleen in een veilige en prettige omgeving kunnen leerlingen en leraren effectief en plezierig samenwerken. Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school.

 

Om een veilig klimaat te kunnen waarborgen werken we o.a. volgens een pestprotocol. Ook is er elk jaar een projectweek over veilig internet gebruik op de afdeling Bessemoerstraat. Tweejaarlijks is er een onderzoek onder personeel en leerlingen over veiligheid op school.


Pestprotocol W.A. van Lieflandschool.


Inhoud:

 • Wat is pesten?

 • Hoe wordt er gepest?

 • De gepeste leerling

 • Mogelijke signalen van gepest worden (ook van belang voor ouders)

 • De pester

 • De meelopers en andere leerlingen

 • Het aanpakken van pesten

 • Uitgangspunten

 • De vijfsporenaanpak

 • De algemene verantwoordelijkheid van de school

 • Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt

 • Het bieden van steun aan de pester

 • Het betrekken van de middengroep bij het probleem

 • Het bieden van steun aan de ouders

 • Preventieve maatregelen

 • Contract “veilig in school”

 • Het stappenplan na de melding van pesten

 • Digitaal pesten

 • Het stappenplan na een melding van cyberpesten

logo_openbaar_onderwijs_groningen.PNG