“De meesters en juffen zijn altijd aardig

ze luisteren goed naar je”

Kwaliteit

Het is ons doel om kwalitatief goed specialistisch onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Om dit te bereiken werken we met leerdoelen voor de leerlingen. Deze leerdoelen beschrijven we in hun ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

Ontwikkelingsperspectiefplan

Het OPP bevat: 

  • Het leerdoel 
  • Instroomprofiel of actueel beeld 
  • Benodigde ondersteuning 
  • De gewenste uitstroombestemming (volgende stap na school) 

We beoordelen dit OPP twee keer per jaar. Dat doen we aan de hand van de resultaten van de leerling. Tijdens deze beoordeling bespreken we of we de doelen uit de leerlijnen hebben behaald volgens het OOP. 

Op basis van het uitstroomperspectief (vastgesteld in het OPP) baseren wij de leerroute van de leerling. Hier hoort ook een bepaald profiel bij. Hier lees je meer over de verschillende uitstroomprofielen. 

Cito-toetsen

Daarnaast doet elke leerling vanaf 6 jaar één keer per jaar de Cito-toetsen. Wij toetsen deze leerlingen met de zml-toetsen (toetsen voor zeer moeilijk lerende leerlingen) of VSO/PrO (praktijkonderwijs) toetsen van de Cito. Als de leerlingen volgens afgesproken (school)regels hoger scoren op de zml-toetsen, dan gaan we over op de VSO/PrO Cito-toetsen. De toetsen nemen we af met twee doelen: vanuit de wettelijke afspraak naar de indicatiecommissie en om te meten wat de leerlingen hebben geleerd. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies