“De meesters en juffen zijn altijd aardig

ze luisteren goed naar je”

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) “Zo werken wij” beschrijven wij hoe wij het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen vormgeven op onze school. Het SOP is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur. Hier houden wij rekening met de ontwikkelingen in de omgeving in de schoolsituatie. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het werken van de school. 

Het SOP geeft aan het bestuur, het team en de ouders/verzorgers duidelijkheid over: 

  • Wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school. 
  • Hoe we ons onderwijs willen vormgeven. 
  • Welke zorg en ondersteuning we bieden naast de regulieren zorg. 
  • De grenzen van ons onderwijs. 

Bij sommige leerlingen is de onderwijszorgvraag zo ingewikkeld dat de school hier geen goed aanbod voor kan verzorgen. Het SOP is tot stand gekomen onder leiding van de directie van de school.

Het schoolondersteuningsprofiel vind u onderaan deze pagina. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies