“Omdat de klas klein is, is het minder druk”

Onze aanpak

Elk van onze leerlingen is anders. Daarom werken wij binnen het vso met meerdere doelgroepen. Voor iedere doelgroep leggen we de nadruk op iets anders in ons onderwijsaanbod. Daarom bieden we verschillende profielen aan, met elk een ander uitstroomperspectief. 

Wij richten ons op een passende volgende stap (uitstroom) voor onze leerlingen als zij school verlaten. Dat kan zijn: 

  • belevingsgerichte dagbesteding; 
  • taakgerichte en activerende dagbesteding; 
  • arbeidsmarktgerichte dagbesteding; 
  • arbeid of een Entree-opleiding op het mbo. 

Eén van de belangrijke kenmerken van ons onderwijs is het stap voor stap begeleiden naar het latere wonen, werken en ontspannen. Door middel van onderwijs binnen en buiten de school (stages en arbeidstraining) streven wij naar een zo compleet mogelijke deelname aan de samenleving en het zinvol invullen van vrije tijd. 

Speerpunten 2022/2023

Voor het schooljaar 2022/2023 liggen de speerpunten voor de VSO DUNK/TP op:  

  • Leren op locatie vormgeven en verder uitbreiden. 
  • Inhouden koppelen aan leerlijnen. 
  • Huisvesting VSO Dunk en VSO TP. 

Voor een toelichting van de speerpunten verwijzen wij naar de schoolgids. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies