“Omdat de klas klein is, is het minder druk”

Team

Wij werken in een hecht en professioneel team dat zich elke dag inzet voor onze leerlingen. Wij staan open voor elkaar en voor wat onze leerlingen, ouders en verzorgers belangrijk vinden. 

Ons team 

Ons team bestaat uit: een adjunct-directeur, leerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een stagecoördinator, een logopedist, een docentcoach, een conciërge, administratief medewerkers, een management assistent en een vrijwilliger.  

Binnen ons team werken wij goed samen. We delen kennis en ervaringen, waardoor we van elkaar blijven leren.

Stagiaires mbo, hbo en universiteit 

Elk jaar zijn er stagiaires op school, onder andere van: 

  • Pabo: studenten leraar basisonderwijs
  • Universiteit: studenten orthopedagogiek
  • CIOS of ALO: studenten sportleraar
  • Noorderpoort/Alfa College mbo: studenten onderwijsassistent

Wij maken met de studenten duidelijke afspraken over de werkzaamheden. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken met de leerlingen. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies