“De kleine klassen vind ik fijn”

Zorg

Binnen het vso spreken we over basisondersteuning en extra ondersteuning. Met basisondersteuning bedoelen we het standaard onderwijsaanbod. Het gaat hier om de lessen van een leraar op een groep, die daarbij geholpen wordt door onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten bieden ook persoonlijke ondersteuning. Is er meer hulp nodig, zoals bijvoorbeeld logopedie, speltherapie, muziektherapie of fysiotherapie, dan spreken we over extra ondersteuning.

We nemen alle behoeften van een leerling op in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In de Commissie van Begeleiding (CvB) bespreken we of een leerling in extra ondersteuning krijgt. Dat bespreken we natuurlijk altijd met de ouders/verzorgers van de leerling. 

Commissie van Begeleiding

De CvB bestaat uit een directielid, orthopedagoog en een intern begeleider (ib'er). Waar nodig schuiven betrokken jeugdhulpverleners of de schoolarts ook aanZij stellen OPP’s op en beoordelen deze. Daarnaast geven zij advies en aanwijzingen aan onze medewerkers over hoe we het beste met leerlingen om kunnen gaan en hen het beste les kunnen geven.

Verder heeft de CvB een belangrijke rol in de begeleiding en beoordeling van de onderwijsleerprocessen, de multidisciplinaire leerling-besprekingen en georganiseerde extra zorg voor de leerlingen. De CvB is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg, de onderwijsleerprocessen en de leeropbrengsten. De CvB organiseert hiervoor jaarlijks geregelde beoordelingen. 

Intern begeleider

Binnen het vso werkt een intern begeleider (ib'er), die als taak heeft op te letten dat ons onderwijs zich blijft ontwikkelen en om ons onderwijs te verbeteren. Ook draagt de ib'er bij aan de ontwikkeling van de inhoud van het leerlingvolgsysteem en geeft adviezen op vragen die gaan over de leerlingen persoonlijk. 

Orthopedagoog

De orthopedagoog is samen met het ondersteuningsteam betrokken bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. Deze geeft onder andere advies over de aanpak in de klas. Als een psychologisch onderzoek nodig is informeert de orthopedagoog de ouders hierover. 

Schoolarts

De schoolarts roept de leerlingen twee keer in hun schoolperiode op voor een algemeen onderzoek. 

Paramedici

Leerlingen kunnen met een verwijzing van de CvB ondersteuning krijgen met logopedie of fysiotherapie. 

VO WIJ-medewerker

Binnen het vso werkt een VO WIJ-medewerker. Deze werkt bij de gemeente en overlegt met de ib'er en orthopedagoog van de afdeling. De VO WIJ-medewerker zorgt ervoor dat de school en gemeenten goed op elkaar aansluiten. Denk daarbij aan WIJ-teams en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Vertrouwenspersoon

Mocht het voorkomen dat een leerling wordt gepest, gediscrimineerd of seksueel lastig gevallen, dan kunnen zowel de leerling als de ouders/verzorgers contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Wie dit is en wat de procedure is, leest u in het schoolveiligheidsplan. Ook kunt u de docent of directie vragen naar de vertrouwenspersoon van de school of van het schoolbestuur. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies