“Ik mag er zijn”

Passend onderwijs

De W.A. van Lieflandschool werkt samen met de andere vso-so scholen binnen het eigen schoolbestuur, onder de paraplu van Specialistisch Onderwijs instituut (SOi). Met de samenwerking willen we onderwijs van goede kwaliteit bieden aan leerlingen die deze specialistische kennis en voorzieningen nodig hebben.

Voor sommige leerlingen is het krijgen van onderwijs in een specialistische omgeving een voorwaarde om tot een goede ontwikkeling te komen. De vier huidige scholen (Groninger Buitenschool, Mytylschool Prins Johan Friso, de W.A. van Lieflandschool en SBO Dr. Bekenkampschool) bieden met elkaar een groot en afwisselend aanbod. Hierdoor heeft iedere leerling toegang tot het onderwijs respectievelijk tot onderwijs(zorg)arrangementen.

Samen werken de scholen aan het constant verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsproces en het maken van doorlopende leerlijnen voor de leerlingen. De leerkrachten van de verschillende scholen spelen in dat proces een belangrijke rol. Zij zijn bepalend voor het schoolsucces en de kwaliteit van het onderwijs. De paramedici en het ondersteunend personeel zorgen voor passende ondersteuning voor de leerlingen.

Door kennis uit te wisselen en samen te werken, kan het aanbod van de vier scholen verbreed en verdiept worden. Wij geloven dat leerkrachten en assistenten daardoor nog beter in staat zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden met als doel zo goed mogelijke resultaten, passend bij de individuele leerling. De vier scholen onder het SOi hebben ieder een eigen BRIN-nummer en identiteit. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies