“Ik mag er zijn”

Ouders en medezeggenschap

VSO Dunk vindt een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school erg belangrijk. Zij zijn namelijk de expert als het over de leerling gaat. Tijdens de schoolloopbaan van de leerling heeft de school de hulp van de ouders/verzorgers nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan het vinden van een stage buiten de school. Een goed contact tussen VSO Dunk en de ouders/verzorgers geeft de leerling de beste kans om zich te ontwikkelen.  

Contact met ouders/verzorgers

We delen informatie en gaan in gesprek met ouders/verzorgers tijdens informatieavonden en gesprekken over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). We verwachten dat zij op de informatieavonden aanwezig zijn.

Ouders/verzorgers die op andere momenten behoefte hebben aan een gesprek met de school, kunnen altijd contact opnemen met de docent, de ib'ers of met de directie. Als het nodig is zal de school ook contact met ouders/verzorgers opnemen als dat nodig is. 

De school informeert graag over de ontwikkelingen op school. Ouders/verzorgers ontvangen een nieuwsbrief per mail waarin we de laatste ontwikkelingen delen. Ook vindt u op de website van de school de meest recente informatie. Daarnaast kunt u MR-vergaderingen bijwonen en thema- en ouderavonden bezoeken.  

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) beschermt de belangen van de leerlingen, de ouders/verzorgers en onze medewerkers. De MR zet zich onder andere in voor een veilige leeromgeving en een prettig werkklimaat. Dit doet de MR door te waken over een goede samenwerking tussen alle onderdelen binnen de school. Dit zien wij als een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. 

De MR bestaat uit drie personeelsleden en vier ouders/verzorgers. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunt u als ouder/verzorger bijwonen. 

Voor een actueel overzicht van de leden van de MR kunt u mailen naar mr@wavl.o2g2.nl.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies